Meer nieuws uit de Nijlvallei

Onze projecten

Stichting Nijlvallei werkt in Egypte met kerken en christenen om het evangelie daar gestalte te geven. We steken onze broeders en zusters de helpende hand toe.