Wij

Beleidsplan

Stichting Nijlvallei

Inleiding

Stichting Nijlvallei (vanaf nu: Nijlvallei) wil individuen en groepen in Egypte te helpen bij de ontwikkeling van hun persoonlijk leven en hun sociale omgeving.

We doen dit door kerken en christelijke organisaties in Egypte te steunen, vooral op het gebied van onderwijs,  medische hulp en sociaal-economische ondersteuning. Daar kan soms personele hulp vanuit onze stichting aan te pas komen, maar het gaat doorgaans om financiële ondersteuning van lokale projecten.

Om in staat te zijn deze doelen te bereiken werft Nijlvallei fondsen in Nederland en elders. Nadruk ligt op maximalisering van de besteding van ontvangen gelden in Egypte zelf, en op het minimaliseren van de overhead.  Onze kantoorkosten in Nederland en Egypte zijn minimaal.

Onze Missie

Doel van Stichting Nijlvallei is het verbeteren van het leven van individuen en gemeenschappen in Egypte. Dit gebeurt vooral door onderwijs en medische hulp voor de allerarmsten, en in samenwerking met betrouwbare plaatselijke kerken en christelijke organisaties.

Statutaire Doelstelling

Doel van Stichting Nijlvallei is het verbeteren van het leven van individuen en gemeenschappen in Egypte. Dit gebeurt vooral door onderwijs en medische hulp voor de allerarmsten, en in samenwerking met betrouwbare plaatselijke kerken en christelijke organisaties.

Strategie: Wie zijn we in december 2024?

In December 2024 is Nijlvallei een respectabele stichting die op alle terreinen voldoet aan de criteria van best practice, zoals in financieel beheer, communicatie, en projectbegeleiding.

Nijlvallei heeft in 2024 een omzet van 350.000 euro. Alle geoormerkte projectsteun wordt 100% besteed in Egypte aan de beoogde doelen.

In 2024 heeft Nijlvallei sterkte banden met minstens tien locale partnerorganisaties in Egypte.

Van de omzet van Nijlvallei wordt ongeveer een gelijk percentage besteed aan diverse onderwijsprojecten, aan urgente medische hulp, en aan directe hulp aan kerkelijke gemeenschappen. Die hulp aan kerkelijke gemeenschappen zal vaak ook met onderwijs en (medische) hulpverlening te maken hebben, maar het gaat ook om voedselhulp en andere sociale hulpprojecten.

Operationele doelen 2020

Om ons strategische doel van 2024 te bereiken, ligt in 2020 de nadruk op het ontwikkelen van de volgende ‘handboeken’. Deze zullen medio 2020 klaar zijn, en ook worden uitgevoerd.

 • Een ‘handboek’ voor financieel beheer.
 • Een ‘handboek’ voor projectbegeleiding.
 • Een ‘handboek’ voor informatievoorziening, pr en fondswerving.

Tevens zullen we een functionele website laten maken, zowel voor onze publiciteit maar ook omdat we een ANBI zijn. We zorgen dat we aan alle voorwaarden voldoen om als ANBI erkend te blijven.

We accepteren een anti-fraude protocol en een safeguarding protocol (over een veilige omgeving voor kwetsbare mensen).

Om in 2024 een omzet van 350.000 euro te hebben, zullen we in 2020 een inkomen van 225.000 euro hebben. Ons systeem van informatievoorziening en fondswerving helpt ons dit doel te bereiken.

Om in 2024 met tien locale partnerorganisaties sterke banden te hebben, zullen in 2020 zulke banden worden gesmeed met vijf Egyptische kerken en organisaties.

Van de omzet van Nijlvallei wordt ongeveer een gelijk percentage besteed aan diverse onderwijsprojecten, aan urgente medische hulp, aan voedselhulp en andere directe hulp aan kerkelijke gemeenschappen.


Huidige situatie

Nijlvallei is opgezet in december 2019, dus heeft als stichting nog geen formele geschiedenis. Maar we hebben de stichting mede opgericht om een aantal activiteiten die soms al lange tijd plaatvonden, een goed (legaal) onderdak te bieden en om de controleerbaarheid en transparantie te vergroten.

De afgelopen jaren hebben we honderden Soedanese vluchtelingen in Egypte urgente medische hulp geboden; we hadden de verantwoording voor een onderwijsproject op verzoek van en gericht op de Koptisch Orthodoxe Kerk; we hielpen diverse lokale kerken om hun kerkelijk leven te versterken door diverse vormen van hulp. De omzet van deze projecten in 2019 was in de orde van 160.000 euro.  En in 2020, als Nijlvallei, gingen we met deze en andere projecten verder.

Organisatie

Stichting Nijlvallei Livingstonelaan 1068 3526JR Utrecht

www.nijlvallei.nl

Directeur: kantoor@nijlvallei.nl

Bestuur: secretaris@nijlvallei.nl


KvK: 76961583

Fiscaal nummer: 8608.54.644

IBAN: NL28 INGB 0007091574

BIC/SWIFT: INGBNL2A

Drie personen vormen het dagelijks bestuur van Nijlvallei. Dit zijn

 • Kerry Buttram (voorzitter)
 • Mark Peter van der Bijl (penningmeester)
 • Jaap Haasnoot (secretaris)

Nijlvallei heeft in Nederland geen bezoldigde medewerkers; Om de doelen van Nijlvallei uit te voeren heeft de stichting in Egypte twee vaste Egyptische medewerkers en enkele Egyptische en Soedanese parttimers.

Bankrekening:

Stichting Nijlvallei
IBAN: NL28INGB0007091574
BIC:    INGBNL2A

 

 

Financiën

Om in staat te zijn alle geoormerkte projectkosten 100% door te betalen aan de projecten in Egypte en Soedan, streven we naar een groep van 100 mensen (de Club van 100, C100) die maandelijks minimaal 20 euro doneren. Op basis daarvan hoeven we momenteel geen overheadkosten voor projecten te berekenen. We streven ernaar in 2020, 40 leden voor C100 in te schrijven.

We streven in 2020 naar een groei van inkomsten van 160.000 naar omstreeks 225.000 euro. Dit geld is nodig voor de volgende projecten:

Projecten in 2020

Dit onze projecten in 2020, met achter de projectnaam het beoogde bedrag dat we in 2020 hopen te ontvangen.

 1. Medische Hulp voor Soedanese vluchtelingen. 60.000 euro.
 2. Voedselhulp voor Soedanese vluchtelingen. 8.000 euro.
 3. Voedselhulp Pasen/Kerst voor 250 Koptische families: 8.000 euro
 4. Dekens en kleding voor Kopten in de winter: 8.000 euro
 5. Leesonderwijs voor Soedanese vrouwen. 4.000 euro.
 6. Diverse kerk-projecten in Cairo. 24.000 euro.
 7. Urgente individuele hulp. 15.000 euro.
 8. Onderwijs voor de Koptisch Orthodoxe Kerk:. 80.000 euro.
 9. Ander: 20.000 euro.
 10. Huiswerkondersteuning voor 150 Koptische kinderen: 11.000 euro.

Vragen?

We horen het graag als u vragen heeft. Omdat ons werk over kwetsbare mensen in Egypte  gaat, willen we in het openbaar voorzichtig zijn met wat we zeggen; persoonlijk kunnen we u meer uitleg geven over onze doelen en hoe we die doelstellingen concreet vorm geven.

Directeur: kantoor@nijlvallei.nl

Bestuur: secretaris@nijlvallei.nl

Bankrekening:
Stichting Nijlvallei, NL28INGB0007091574
BIC: INGBNL2A