Wij

Onze doelen

Aan de projecten die we begeleiden, kunt u aflezen waar ons hart zit. We willen een zegen zijn voor de kerk in Egypte, en voor de Soedanese vluchtelingen daar.

Een belangrijke leidraad voor Nijlvallei is wat Jezus zei in Mattheüs 25.  Als christenen honger en dorst lijden, als ze worden vervolgd en in de gevangenis zitten, als ze naakt zijn en kleding nodig hebben, als ze ziek zijn, dan vereenzelvigt onze Heer zich met hen.

Als onze Heer zich zo nauw betrokken weet bij die lijdende volgelingen van Hem, is het onze taak en ons verlangen om die mensen te helpen. Dat is ware dienst aan God bovendien.

Daar zit ons hart.  God en onze naasten liefhebben.

Hoe we dat willen vertalen in de praktijk, daarover kan je hieronder lezen:

Als je iets goeds wilt bereiken, moet je een beetje dromen. Wij dromen ook. Bijvoorbeeld, wie we willen zijn in 2024…

In December 2024 is Nijlvallei een respectabele stichting die op alle terreinen voldoet aan de criteria van best practice, zoals in financieel beheer, communicatie, en projectbegeleiding.

Nijlvallei heeft in 2024 een omzet van 350.000 euro. Alle geoormerkte projectsteun wordt 100% besteed in Egypte aan de beoogde doelen.

In 2024 heeft Nijlvallei sterkte banden met minstens tien locale partnerorganisaties in Egypte en Soedan.

Van de omzet van Nijlvallei wordt ongeveer een gelijk percentage besteed aan diverse onderwijsprojecten, aan urgente medische hulp, en aan directe hulp aan kerkelijke gemeenschappen. Die hulp aan kerkelijke gemeenschappen zal vaak ook met onderwijs en (medische) hulpverlening te maken hebben.

Operationele doelen 2020 – intern voor onze stichting

Om ons strategische doel van 2024 te bereiken, ligt in 2020 de nadruk op het ontwikkelen van de volgende ‘handboeken’. Deze zullen medio 2020 klaar zijn, en ook worden uitgevoerd.

  • Een ‘handboek’ voor financieel beheer.
  • Een ‘handboek’ voor projectbegeleiding.
  • Een ‘handboek’ voor informatievoorziening, pr en fondswerving.

Tevens zullen we een functionele website laten maken, zowel voor onze publiciteit maar ook omdat we een ANBI zijn. We zorgen dat we aan alle voorwaarden voldoen om als ANBI erkend te blijven.

We accepteren een anti-fraude protocol en een protocol over de bescherming van kwetsbare medemensen.

Om in 2024 een omzet van 350.000 euro te hebben, zullen we in 2020 een inkomen van 225.000 euro hebben. Ons systeem van informatievoorziening en fondswerving helpt ons dit doel te bereiken.

Om in 2024 met tien locale partnerorganisaties sterke banden te hebben, zullen in 2020 zulke banden worden gesmeed met vier Egyptische organisaties, en met één Soedanese (in Egypte).

Van de omzet van Nijlvallei wordt ongeveer een gelijk percentage besteed aan diverse onderwijsprojecten, aan urgente medische hulp, en aan directe hulp aan kerkelijke gemeenschappen.