Wij

Onze missie

Onze statutaire doelstelling luidt:

Doel van Stichting Nijlvallei is het verbeteren van het leven van individuen en gemeenschappen in Egypte. Dit gebeurt vooral door onderwijs en medische hulp voor de allerarmsten, en in samenwerking met betrouwbare plaatselijke kerken en christelijke organisaties.