Corona Voedsel Pakketten

We hebben van maart tot juni 1378 voedselpakketten kunnen geven aan evenzoveel Koptische en Soedanese gezinnen.  De armsten in Egypte zijn zwaar getroffen: hun inkomen viel weg en de overheid kent geen vangnet voor die armen.  Dus werkten de kerken overuren om mensen te helpen, en daar droegen wij aan bij. Een vrouw zei ons:

“Mijn man werkt als schoonmaker maar hij is ziek. Ik moet dus bij de poort van een school zitten om snuisterijen aan de kinderen te verkopen. Papieren zakdoekjes, haarspeldjes en zo. Maar door Corona gingen de scholen dicht en ik verloor mijn inkomsten. De afgelopen maanden waren vreselijk. We lijden. En ik heb drie jonge kinderen. Die waren zo blij dat jullie met eten kwamen. Een van mijn dochters begon spontaan te huilen.”

We zijn dankbaar dat velen van u, en ook een aantal kerkelijke organisaties, wilden bijspringen voor dit onverwachte project.

Goede gevers, hartelijk dank. We gaan gewoon door met dit project. Uw steun blijft gewenst!