Nog even dit….

We hebben er 8 maanden over gedaan om een bankrekeningnummer te krijgen.  Diverse banken durfden het niet aan. Stel je voor dat met die bankrekening terrorisme of zo zou worden gesteund… Laat me u verzekeren, we doen dat niet.

Zelf ben ik al 33 jaar intensief bij Egypte betrokken.  Eerst een aantal jaren als journalist voor Radio1; daarna jarenlang als directeur van een paar mediabedrijven. En daarna jarenlang als voorganger in een kerk, waar we twee Egyptische, een engelstalige en een Soedanese dienst hadden.

In alle jaren ben ik nauw betrokken geweest bij allerlei christelijke projecten, vooral op het gebied van armoedebestrijding.  Ik ben persoonlijk enorm gemotiveerd door de de bijbelse opdracht: als je een medechristen ziet met honger of andere serieuze problemen, dan help je waar je kan.  We zijn als christenen, van wat voor kerk dan ook, één lichaam van Christus.

Hulp nodig hebben is pijnlijk, en hulp geven kan neerbuigend zijn. Dat willen we voorkomen.  Dus is ons uitgangspunt altijd geweest dat we onszelf liever op de achtergrond houden.  Onze projecten worden altijd uitgevoerd door Egyptenaren en Soedanezen; met ons als buitenlanders hebben de ontvangers nooit te maken.  Degene die de steun ontvangt, krijgt dat van ‘eigen mensen’. Dat is beter voor hun eigenwaarde, en het is bovendien goed voor de kerk in Egypte, die daardoor zelf zijn eigen mensen bijstaat.

Mensen zijn prachtig: geschapen naar het beeld van God. Een mens in ellende laten zitten, is eigenlijk een zonde tegen God Zelf. En een mens bijstaan is aan de kant van God gaan staan.  Lees maar na in Mattheüs 25.

Een hartelijke groet!

Jos M Strengholt

PS: Uw bijdrage voor ons werk in Egypte wordt enorm gewaardeerd!

Stichting Nijlvallei
IBAN: NL28INGB 0007091574
BIC: INGBNL2A