Projecten

CHRISTELIJK ONDERWIJS KOPTEN

"Leer hen onderhouden al wat ik u bevolen heb…"

We zijn bij diverse projecten betrokken die samenhangen met christelijk onderwijs aan Kopten.

  1. We zijn verantwoordelijk voor theologisch onderwijs binnen de Koptisch-Orthodoxe Kerk.  Ons grootste project is het opzetten van een Bachelors-opleiding in Vroege Kerk Studies.
  2. We zijn betrokken bij een ‘discipelschap-project’ voor Christenen die weinig of niets van hun eigen geloof afweten.
  3. We zijn betrokken bij een project voor naschools onderwijs voor christelijke tieners – zodat ze het op school beter doen en het later in hun leven beter hebben.
  4. We steunen het onderwijs in een Soedanese baptistengemeente en doe daar aan leiderschapstraining.