Projecten

VOEDSELHULP KOPTEN

“Ik had honger en u heeft me te eten gegeven."

Veel kerken in Egypte proberen hulp aan hun armste kerkleden te geven, vooral rond de kerst en met pasen. Veel van die Kopten zijn zo arm, dat een eenvoudig voedselpakket enorme betekenis voor ze heeft.

In zo’n voedselpakket geven we doorgaans rijst, suiker, meel, bakolie, en misschien een kip. Voor een gezin is de kostprijs van zo’n pakket ongeveer 25 euro. Met zo’n bedrag, of een veelvoud ervan helpt Koptische gezinnen de komende winter door en u draagt u bij aan hun feestelijke kerstviering.

We helpen jaarlijks via een paar kerken om honderden gezinnen zulke voedselpakketten te geven. Hoeveel we kunnen doen is helemaal afhankelijk van de donaties die wij ontvangen. Doet u mee om onze broeders en zusters in Egypte te helpen?