Wat je kan doen

Als u graag meer betrokken wilt zijn bij wat we in met de kerk in Egypte en met Soedanese vluchtelingen in
Egypte doen, dan kunt u bijvoorbeeld….

* Ons uitnodigen om voor vrouwenvereniging, kerk of jeugdgroep te komen spreken;
* Andere mensen wijzen op ons werk en ze stimuleren om ook lid van de club van 100 te worden;
* Hulp bieden bij onze digitale presentatie (website, nieuwsbrief, Facebook);
* Een spaarpotje in uw huiskamer zetten waar uw kleingeld ingaat, om ons werk te steunen;
* Een bezoek aan ons werk in Egypte brengen; we zorgen dat u sommige van onze projecten kunt
bezoeken. Dat is echt heel bemoedigend – ook voor u;
* Ons werk financieel steunen met een vaste maandelijkse bijdrage: Stichting Nijlvallei, NL28INGB0007091574
* Wijs mensen op onze website;
* Stuur onze digitale nieuwsbrief naar een paar vrienden;
* Help met de voorbereidingen van onze jaarlijkse Club van 100 maaltijd/bijeenkomst;
* Organiseer een sponsorloop om een van onze projecten te steunen.

Nee, we doen niet aan het inzamelen van kleding… Het is goedkoper om nieuwe kleding in Cairo
te kopen dan oude kleding te moeten vervoeren en inklaren…

U kunt vast nog meer verzinnen!

Laat ons weten wat u denkt te kunnen doen – uw ideeën zijn altijd welkom!